آگورافوبی, دلایل شیوع و راههای درمان

ویژگی اصلی آگورافوبی، ترس یا اضطراب محسوس، یا شدید است که مواجهه واقعی یا مورد انتظار با دامنه ­ی وسیعی از موقعیت­ها آن را راه می­ اندازد.