مشکلات ناشی از کمال گرایی

کمال­گرایی با طیفی از مشکلات مرتبط است که هم علت و هم عامل نگهدارنده آنها می­باشد.

کمال گرایی چیست؟

کمال­ گرایی عبارت است از تعیین معیارهای بسیار دشوار که خود تحمیلی هستند و رسیدن به آنها برای فرد دشوار است.

دکتر محمدرسول مفسری

دکتر محمّدرسول مفسّری(دکترای تخصصی روانشناسی) موسس و مسئول فنی کلینیک مشاوره روانشناختی پندار ارومیه، با ۱۲سال سابقه مشاوره.