خودکشی در نوجوانان و جوانان

خودکشی در نوجوانان و جوانان تعریف خودکشی هنگامی که زندگی برای فرد دشوارتر از حد خاصی است دست به خودکشی می زند. خودکشی بنا بر تعریف فروید معمولاً یکنوع خشم برگشته به خود است و معمولاً بین سنین ١٥ تا ٢٥ سالگی شایع تر است . خودکشی به مرگی اطلاق می شود که عمدا” به […]