Posted on

اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته ویژگی اصلی اختلال شخصیت وابسته، نیاز فراگیر و بیش از حد به مراقبت شدن است که به رفتارهای سلطه پذیری و متکی بودن و ترس از جدایی منجر می­شود. این الگو در اوایل بزرگسالی شروع می­شود و در زمینه ­های مختلف وجود دارد. رفتارهای وابسته و سلطه­ پذیر برای برانگیختن مراقبت است […]