محمد رسول مفسری, [۰۶.۱۰.۱۵ ۲۲:۱۹] علت نیاز به مشاور در مراحل زندگیروانشناسی فردی "برای دریافت مطالب بیشتر روانشناسی فردی صفحه ما را دنبال کنید و بادوستاتون به اشتراک بگذارید" واقعیت آن است که فقدان درک و شناخت صحیح از بیماری ها و اختلالات روانپز..
علت نیاز به مشاور در مراحل زندگی روانشناسی فردی
علت نیاز به مشاور در مراحل زندگی روانشناسی فردی
روحیه ی استقلال طلبی را می توان در کودکان از همان ابتدا شکل داد و تقویت کرد. اما باید توجه داشت که فرزندِ شما تا یک سالگی نیاز جدی به شما دارد تا دوران دلبستگی را به خوبی بگذراند؛ اما از آن پس، با راهکارهای ذیل علاوه بر اینکه از محبت های بی دریغ و حم..
استقلال در کودکان زیر 7 سال
استقلال در کودکان زیر 7 سال
مردان از زنان چه انتظاری دارند؟ یکی از موارد مهم در خانواده درمانی مرکز مشاوره گروه همراه شناخت مرد و زن از یکدیگر می باشد .حال هر چه موضوع بیشتر شکافته شود وزوج درمانی با جدیت بیشتری ادامه یابد نیاز به  تفاهم و همبستگی در روابط از اهمیت بیشتری بر..
مردان از زنان چه انتظاری دارند؟
مردان از زنان چه انتظاری دارند؟
آیا می دانید که شخصیت و هوش فرزند شما تا 5 سالگی رشد می کند و چنانچه این زمان طلایی را از دست دهید تا پایان عمر به سختی می توانید آنرا تغییر دهید ولی، می بایست از مربیان تربیتی،مشاوران و روانشناسان با پرداخت هزینه بالا کمک بگیرید. نهالی که امروز می ک..
پرسش6
پرسش6
آیا می دانید که شخصیت و هوش فرزند شما تا 5 سالگی رشد می کند و چنانچه این زمان طلایی را از دست دهید تا پایان عمر به سختی می توانید آنرا تغییر دهید ولی، می بایست از مربیان تربیتی،مشاوران و روانشناسان با پرداخت هزینه بالا کمک بگیرید. نهالی که امروز می ک..
پرسش5
پرسش5
آیا می دانید که شخصیت و هوش فرزند شما تا 5 سالگی رشد می کند و چنانچه این زمان طلایی را از دست دهید تا پایان عمر به سختی می توانید آنرا تغییر دهید ولی، می بایست از مربیان تربیتی،مشاوران و روانشناسان با پرداخت هزینه بالا کمک بگیرید. نهالی که امروز می ک..
پرسش4
پرسش4
آیا می دانید که شخصیت و هوش فرزند شما تا 5 سالگی رشد می کند و چنانچه این زمان طلایی را از دست دهید تا پایان عمر به سختی می توانید آنرا تغییر دهید ولی، می بایست از مربیان تربیتی،مشاوران و روانشناسان با پرداخت هزینه بالا کمک بگیرید. نهالی که امروز می ک..
پرسش2
پرسش2
آیا می دانید که شخصیت و هوش فرزند شما تا 5 سالگی رشد می کند و چنانچه این زمان طلایی را از دست دهید تا پایان عمر به سختی می توانید آنرا تغییر دهید ولی، می بایست از مربیان تربیتی،مشاوران و روانشناسان با پرداخت هزینه بالا کمک بگیرید. نهالی که امروز می ک..
پرسش3
پرسش3
آیا می دانید که شخصیت و هوش فرزند شما تا 5 سالگی رشد می کند و چنانچه این زمان طلایی را از دست دهید تا پایان عمر به سختی می توانید آنرا تغییر دهید ولی، می بایست از مربیان تربیتی،مشاوران و روانشناسان با پرداخت هزینه بالا کمک بگیرید. نهالی که امروز می ک..
پرسش1
پرسش1
اریک برن می گوید: نخاع بی نوازش خشک می شود. نوازش ها می توانند تماس بدنی، تحسین، یا بجا آوردن صرف باشند. نوازش های مثبتی مثل لبخند زدن، گوش دادن، گرفتن دست ها، یا گفتن جمله دوستت دارم، در طرف مقابل احساس خوب بودن ایجاد می کنند. به این نوازش ها (( کرک..
ایجاد یک رابطه خوب و مستحکم در دنیای مدرن و خشک امروزی است.
ایجاد یک رابطه خوب و مستحکم در دنیای مدرن و خشک امروزی است.