دکتر محمدرسول مفسری

دکتر محمّدرسول مفسّری(دکترای تخصصی روانشناسی) موسس و مسئول فنی کلینیک مشاوره روانشناختی پندار ارومیه، با ۱۲سال سابقه مشاوره.