Posted on

اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته ویژگی اصلی اختلال شخصیت وابسته، نیاز فراگیر و بیش از حد به مراقبت شدن است که به رفتارهای سلطه پذیری و متکی بودن و ترس از جدایی منجر می­شود. این الگو در اوایل بزرگسالی شروع می­شود و در زمینه ­های مختلف وجود دارد. رفتارهای وابسته و سلطه­ پذیر برای برانگیختن مراقبت است […]

Posted on

َاختلال شخصیت مرزی

َاختلال شخصیت مرزی ویژگی اصلی اختلال شخصیت مرزی، الگوی فراگیر بی ثباتی روابط میان­ فردی، خودانگاره، و عواطف، و تکانشگری محسوس است که در اوایل بزرگسالی شروع می­ شود و در زمینه­ های مختلف وجود دارد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی برای اجتناب از رها شدن واقعی یا خیالی، تلاش­های شتاب­زده­ ای می­ کنند. […]

Posted on

اختلال شخصیت پارانوئید

اختلال شخصیت پارانوئید ویژگی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید الگوی بی­اعتمادی و سوء ظن فراگیر به دیگران است. به طوریکه انگیزه­های آنها به صورت بدخواهانه برداشت می­شود. این الگو در اوایل بزرگسالی شروع می­شود و در موقعیت­های مختلف وجود دارد. افراد مبتلا به این اختلال تصور می­کنند که دیگران آنها را استثمار خواهند کرد، به آنها […]