ایجاد یک رابطه خوب و مستحکم در دنیای مدرن و خشک امروزی است.

اریک برن می گوید: نخاع بی نوازش خشک می شود. نوازش ها می توانند تماس بدنی، تحسین، یا بجا آوردن صرف باشند. نوازش های مثبتی مثل لبخند زدن، گوش دادن، گرفتن دست ها، یا گفتن جمله دوستت دارم، در طرف مقابل احساس خوب بودن ایجاد می کنند. به این نوازش ها (( کرک های گرم)) […]

چگونه زندگی مشترکتان را نجات میدهید وقتی که طلاق در یک قدمی شماست؟

  چگونه زندگی مشترکتان را نجات میدهید وقتی که طلاق در یک قدمی شماست؟ تعهد تجربه های کمی در زندگی وجود دارند که به تلخی طلاق هستند. طلاق، فقط به قطع رابطه بین زن و شوهر معطوف نمیشود بلکه اثرات آن در تمام فامیل تاثیر گذار است. پس زمانی که احساس میکنید زندگی شما تبدیل […]