اختلالات اضطرابی( پانیک یا همان حمله وحشت)

شاخص حمله وحشت زدگی(پانیک)

Panic Attack Disorder

حمله های وحشت زدگی ممکن است در بطن هر کدام از اختلال های اضطرابی یا روانی دیگر (مانند اختلال افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه و یا اختلالات مصرف مواد) و یا بعضی از بیماری های جسمی (مانند بیماری های قلبی، ریوی، بخش دهلیزی و بیماری های دستگاه گوارش) روی دهند که در این صورت لازم است به عنوان شاخصی ]برای آن اختلال[ثبت شوند (مانند اختلال استرس پس از سانحه با حمله های وحشت زدگی). اما در مورد اختلال وحشت زدگی این حمله ها شاخص نیستند بلکه در بین خود ملاک های تشخیصی قرار می گیرند.

حمله ناگهانی ترس یا تنش شدید که طی آن 4 مورد (یا بیشتر) از علائم زیر روی می دهند و ظرف چند دقیقه به اوج می‌رسند:

توجه: حمله ناگهانی می تواند ]زمانی که فرد[در حالت آرامش یا اضطراب است، روی دهد.

1. تپش‌، کوبش یا افزایش تعداد ضربان قلب.

2. تعریق

3. لرزش یا جنبش ]عضلانی[

4. احساس کوتاه بودن نفس­ یا تنفس سنگین

5. احساس خفگی.

6. احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه.

7. حالت تهوع یا ناراحتی در ناحیه شکم.

8. احساس سرگیجه، ناپایداری، سبکی سر و یا ضعف.

9. لرز یا احساس گرما

10. احساس سوزش و خارش (احساس بی حسی یا مور مور شدن).

11. مسخ واقعیت (احساس غیرواقعی بودن) یا مسخ شخصیت (از خودگسستگی).

12. احساس از دست دادن کنترل یا دیوانه شدن.

13. ترس از مرگ

توجه: علائم‌ وابسته به فرهنگ (مانند وزوز گوش، گردن درد، سردرد، فریاد یا گریه های غیرقابل کنترل) هم ممکن است دیده شوند. این علائم‌ را نباید جزء چهار علامت لازم برای تشخیص به شمار آورد.