دکتر حمید جعفری

روان پزشک برجسته شهر ارومیه

آدرس ساختمان میلاد نور طبقه دوم

دکتر حمید جعفری

تماس جهت رزرو وقت: 04432244682