دکتر آنیتا پور شهبازی

دکتر آنیتا پور شهبازی
کلینیک تخصصی پوست

کلینیک تخصصی پوست، درمانگاه شبانه روزی مریم مقدس ارومیه

ارئه خدمات پوست و جوانسازی در ارومیه