ارتباط با خود

ارتباط تنها ارتباط بیرونی و اجتماعی نیست. ارتباط با خود نیز یکی از اموری است که نیاز مند توجه و یادگیری است.ما در طول زندگیمان با نزدیکترین شخصی که ارتباط داریم خودمان هستیم و در جهت رشد ,خوشبختی و موفقیت خود گام بر می داریم.

اما زمانهایی اتفاق می افتد که ما نسبت به خود خودمان نزدیکترین خودی که در طول روز با آن در ارتباط هستیم بیگانه می شویم و نتیجه این بیگانگی برنامه ریزی هاو اقداماتمان مغایر چیزی می شود که خودمان می خواهیم.حتی حالت ستیز و جنگ با خود نیز فعال باشد که نتیجه مخربی را دارد.درنتیجه یادگیری اینکه چگونه به نحوی سازنده با خودمان ارتباط برقرار کنیم یکی از ابعاد مهم مهارتها ی ارتباطی است و در واقع پایه ی ارتباطات با دیگران می باشد. به همین دلیل شناخت خود و خود آگاهی از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *